Search
  • All news

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin "Azerbaijan Journal of Botany” jurnalına 01 avqust 2019-cu il tar

Updated: Dec 9, 2019

Məqalələrin qəbulu üçün son tarix 30 sentyabr 2019-cu ildir. Qayadalar üçün https://botany.az/az/content/121 linkə baxın.

Məqalələrin qəbulu 15 noyabr 2019-cu il tarixinədək uzadılmışdır.

24 views0 comments